Logo jaguar mobile

אחריות

ביצועים

ביצועים

בין השנים 2007 ל 2012 השלמנו את היעדים הבאים:

 • הפחתת פליטת פחמן דו חמצני ב 22% בממוצע
 • הפחתה של 21% בפליטת פחמן דו חמצני לכל רכב
 • הפחתת 18% בפליטת מזהמים בתהליך השינוע
 • הפחתת הפסולת המוטמנת ב 75%
 • הפחתת 10% בצריכת המים
 • * היעד לשנת 2015 הינו 25%

  ** היעד המקורי של 25% - משקף את ההשפעה של הצמיחה הכלכלית והתכנית העסקית

  העסק האחראי של השנה

  ביחד עם השותפויות שלנו עם הקהילה והחינוך, הישגינו הוכרו על ידי הגוף המוביל בתעשייה לאחריות משותפת, Business in the Community. בשנת 2013 יגואר לנדרובר הוכרזה כעסק האחראי של השנה.