Logo jaguar mobile

אחריות

אחרויות חברתית תאגידית

כעסק שחושב קדימה, אנו מחוייבים לשחק תפקיד פעיל בקהילות בהן אנו פועלים.

אנו חותרים תמיד ליצור ולשמר קשרי קהילה מצויינים. אנו רוצים לבנות שיתופי פעולה עם כל הקהילות המקומיות והאזוריות בהן חברתנו עוסקת בעיצוב ובייצור.