Logo jaguar mobile

אחריות

אחריות משמעותה להתחשב בתנאי הכלכלה, הסביבה והחברה בטווח הקצר והארוך בכל החלטה ופעולה ביום יום, לטובת המוצרים שלנו וכמובן העולם בו אנו פועלים