Logo jaguar mobile

Jaguar Racing

המכונית

הנדסת רכב מדוייקת תתמודד מול המסלול האכזרי סביב מרכז העיר של פורמולה E עם מהירות של עד 225 קמ"ש, המכונית היא החלוצה של הדור החדש של מצויינות יגוארית במירוצים