אחריות סטנדרטית ומורחבת

אחריות סטנדרטית ומורחבת
אחריות סטנדרטית ומורחבת

אחריות סטנדרטית ומורחבת

תוכלו ליהנות מהביטחון המעניקות לכם אחריות יצרן סטנדרטית למשך שלוש שנים, והאחריות המורחבת האופציונלית, המכסות תיקונים והחלפות ללא טרדות.
אחריות לחלפים ולאביזרים

אחריות לחלפים ולאביזרים

באמצעות אחריות זו לשנתיים, אם חלק כלשהו או רכיב כלשהם מצריכים תיקון או החלפה, העבודה תבוצע ללא תשלום על ידי מרכז שירות מורשה של Jaguar. האחריות לשנתיים מכסה את הרכישה של כל חלק או אביזר מקוריים מקמעונאי של Jaguar, ממרכז שירות מורשה של Jaguar וממפיץ חלקים מורשה של Jaguar.
אחריות לצבע ולהגנה מפני חלודה

אחריות לצבע ולהגנה מפני חלודה

אם חלק כלשהו במרכב Jaguar החליד, הדפנות שנפגעו יתוקנו או יוחלפו ללא תשלום על ידי מרכז שירות מורשה של Jaguar.