עדכוני תוכנה

עדכוני תוכנה

להפעיל או לעדכן?

אתה יכול לעדכן את רכב ה- Jaguar שלך באמצעות מערכת המידע והבידור לרכב. עדכון הרכב יספק לך את התכונות העדכניות ביותר ויבטיח את היציבות המרבית עבור ה- Jaguar שלך


עבור רכבים ישנים יותר, ייתכן שיהיה עליך להפעיל תחילה את תפקוד עדכון התוכנה. עבור כלי רכב חדשים יותר, אתה פשוט צריך לבחור מתי להתקין את העדכון האחרון ברגע שאתה מקבל התראה.

הפעלה

הפעלה

עבור דגמים שנרשמו לפני 2020, תצטרך להפעיל עדכוני תוכנה אם התכונה עדיין לא הופעלה. לאחר ההפעלה, ניתן להוריד את גרסת התוכנה העדכנית ביותר. כל מה שצריך זה כמה הקשות על מסך המגע.
עדכון

עדכון

עבור דגמים שנרשמו בשנת 2020 או לאחר מכן, טכנולוגיית Software-Over-The-Air של הרכב מספקת עדכונים אלחוטיים באופן אוטומטי ל- Jaguar שלך, אותם תוכל להתקין בכל זמן שיתאים לך.

כיצד להפעיל עדכוני תוכנה אלחוטיים

שלב 1 - התחבר

שלב 1 - התחבר

לחץ על סמל 'All Settings" (כל ההגדרות) במסך המגע והיכנס ל-'כל ההגדרות'. המשך לתפריט "Connectivity" (קישוריות) והפוך את הנתונים הניידים שלך ל- "ON" (מופעל), או הפעל את ה- Wi-Fi ברכב.
שלב 2 - הפעלה

שלב 2 - הפעלה

חזור אל ‘All Settings’ (כל ההגדרות) ובחר ‘Software update’ (עדכון תוכנה). בתפריט זה קיימת האפשרות להפעיל עדכוני תוכנה. אם הם כבויים, פשוט לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפוך את עדכוני התוכנה ל- 'מופעל'.
שלב 3 - קבל

שלב 3 - קבל

שלב 3 - קבל יופיע חלון קופץ "Terms & Conditions" (תנאים והגבלות). לחץ על "Agree" (הסכמה) כדי להפעיל עדכוני תוכנה.

כיצד להתקין את עדכון התוכנה האלחוטית שלך

שלב 1 - התחל לעדכן

שלב 1 - התחל לעדכן

שלב 1 - התחל לעדכן ניתן לחפש עדכוני תוכנת InControl Touch Pro על ידי מעבר אל "Settings" (הגדרות) > "All Settings" (כל ההגדרות) > "Softwre update" (עדכון תוכנה) ולחיצה על "Check for update" (בדוק אם יש עדכון). אם קיים עדכון, יופיע חלון קופץ על מסך המגע שלך עם שלוש אפשרויות: "Install now" (התקן עכשיו), "Remind me later" (הזכר לי מאוחר יותר) או "Skip update" (דלג על עדכון).
שלב 2 - התקנה

שלב 2 - התקנה

שלב 2 - התקנה לאחר לחיצה על "Install now" (התקן עכשיו) והסכמה לתנאים וההגבלות, העדכון יתחיל. אתה יכול להמשיך להשתמש ברכב כרגיל בזמן שמערכת InControl Touch Pro מתעדכנת.
שלב 3 - השלמה

שלב 3 - השלמה

לאחר שהעדכון הושלם בהצלחה מתקבלת התראה על מסך המגע. הרכב עודכן כעת לגרסת התוכנה החדשה.

הערות שחרור עדכון תוכנה

הצג את התוכן של כל מהדורת תוכנה באמצעות הקישורים הבאים:

פתחו הכל
19A3 - הערות פרסום של תוכנה
19A4 - הערות פרסום של תוכנה
19B - הערות פרסום של תוכנה

שאלות נפוצות לעדכוני תוכנה

פתחו הכל
סקירה כללית
כיצד לחבר את הרכב שלך
כיצד להפעיל עדכוני תוכנה
כיצד לבצע עדכון תוכנה
פתרון בעיה