אחריות לצבע ולהגנה מפני חלודה

אחריות לצבע ולהגנה מפני חלודה

אחריות לצבע ולהגנה מפני חלודה

אם חלק כלשהו במרכב Jaguar החליד, הדפנות שנפגעו יתוקנו או יוחלפו ללא תשלום על ידי מרכז שירות מורשה של Jaguar.