אחריות לצבע ולהגנה מפני חלודה

אחריות לצבע ולהגנה מפני חלודה

אם חלק כלשהו במרכב Jaguar החליד, הדפנות שנפגעו יתוקנו או יוחלפו ללא תשלום על ידי מרכז שירות מורשה של Jaguar.