אחריות לצבע ולהגנה מפני חלודה

אחריות לצבע ולהגנה מפני חלודה

אחריות לחלפים ולאביזרים במשך שנתיים

אחריות לחלפים ולאביזרים במשך שנתיים
באמצעות אחריות זו לשנתיים, אם חלק כלשהו או רכיב כלשהם מצריכים תיקון או החלפה, העבודה תבוצע ללא תשלום על ידי מרכז שירות מורשה של Jaguar. האחריות לשנתיים מכסה את הרכישה של כל חלק או אביזר מקוריים מקמעונאי של Jaguar, ממרכז שירות מורשה של Jaguar וממפיץ חלקים מורשה של Jaguar.

תנאים כלליים

החלקים והאביזרים שלנו תואמים לסטנדרט הבטיחות והאמינות של Jaguar, לכן אנו ממליצים לבחור אך ורק בחלקים ובאביזרים מקוריים של Jaguar למכונתכם. חלקים ואביזרים אחרים שלא נבחנו ולא אושרו על ידי Jaguar, ולכן לא נוכל להעריך את האיכות שלהם. כל נזק שייגרם על ידי חלקים או אביזרים לא מקוריים של Jaguar אינו מכוסה על ידי האחריות.